Condolence & Memory Journal

Candle

Pani Aniu,
Prosz przyj wyrazy najszczerszego wspóczucia i alu po mierci Stasia. Nie znajdujemy sów, aby opisa, jak bardzo jestemy wstrznici. Sta by wspaniaym, godnym zaufania czowiekiem, który zapisze si w naszej pamici jako osoba nie odmawiajca innym pomocy. Jego strata spowodowaa pustk w yciu wszystkich, którzy go znali.
Mamy nadziej, e wsparcie rodziny i najbliszych doda pani si. Jeeli bdzie potrzebowaa pani jakiegokolwiek wsparcia, jestemy w penej dyspozycji.

Prosz przyj szczere wyrazy wspóczucia.

Z powaaniem Rodzina Turko.

Posted by Andy & Anna Turko z Rodzin - Southington, CT - Family Friend   March 08, 2018

Candle

Szanowna Pani Aniu z Rodzina,

z przykroci dowiedzielismy sie o mierci Stasia
By on nie tylko najblisz Pani osob, lecz równie bardzo lubianym przez wszystich. Nie moemy wprost uwierzy, e nie ma Go ju wród nas.
Jego mier spowodowaa pustk w sercach wszystkich, którzy go znali.

Prosz przyj szczere kondolencje.

Z powaaniem Jola i Stasio Piendak

Posted by Jolanta i Stan Piendak - Farmington, CT - Family Friend   March 08, 2018